Colofon

Uitgever
Bakerbros BV
Dennis M. van Empelen & Rob Molenaar
info@bakerbros.nl

Redactie
Uitsluitend voor redactionele vragen of feedback:
Sophie de Groot
sophie@futuremom.nl

Webbouw
SIJ Web

Advertentieverkoop
Voor vragen m.b.t. adverteren in de magazines of online contact:
Bakerbros
info@bakerbros.nl / 06 47002222