Deze luiers passen bij jouw duurzame levensstijl

Het is waarschijnlijk geen verrassing: luiers zorgen voor enorm veel afval. Gemiddeld gebruikt een baby zo’n 5 (plastic!) luiers per dag, die moeilijk – of zelfs helemaal niet – te recyclen zijn. Wasbare luiers zijn een goed alternatief, echter is het gebruik ervan niet voor alle ouders ideaal. Gelukkig worden er om die reden tegenwoordig steeds meer duurzame wegwerpluiers geproduceerd.

Dit maakt een luier duurzaam

Er zijn verschillende dingen die een luier milieuvriendelijk – of juist onvriendelijk – maken. Niet alleen het materiaal van de luier en de verpakking, maar ook de manier van productie en transport dragen hieraan bij. Een luier mag niet zomaar het label ‘duurzaam’ krijgen: dit wordt bepaald aan de hand van verschillende criteria en aangeduid met een keurmerk. 

Materiaal

Ecoluiers bestaan voor een groot deel uit hernieuwbare materialen van natuurlijke oorsprong, zoals suikerriet. Ook bevat de absorberende kern van de luier FSC-gecertificeerde cellulose. Dit betekent dat de cellulose, wat afkomstig is uit planten, op een verantwoorde manier is gewonnen. 

Verpakking

Ook de verpakking van een duurzame luier mag niet geheel uit plastic bestaan. Daarom wordt er vaak een ander, natuurlijk materiaal aan toegevoegd. Dat verkleint de impact op het milieu. Doe de verpakking wel nog bij het plastic afval, zodat deze gerecycled kan worden.

Productie

Bij de productie van ecoluiers wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk chemische stoffen vrijkomen die slecht zijn voor het milieu. Waar het onmogelijk is om geen CO2 uit te stoten, wordt dit gecompenseerd door bomen te planten of projecten te steunen die ontbossing tegengaan. 

Transport

Natuurlijk komen er ook bij het vervoeren van de luiers vanuit de fabriek chemische stoffen vrij, de vrachtwagen stoot immers CO2 uit. Bij het transport van duurzame luiers wordt de uitstoot zo laag mogelijk gehouden en wordt de hoeveelheid die wel wordt uitgestoten gecompenseerd.

Keurmerk

Om te zien of een luier duurzaam is, kun je kijken of er een keurmerk op de verpakking staat. In Europa is dit het EU Ecolabel. Sommige landen hebben ook hun eigen keurmerk, zoals ‘Milieukeur’ in Nederland. Als het EU Ecolabel op de verpakking staat vermeld, voldoet het aan de eisen die de EU stelt aan een milieuvriendelijke luier.